volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Ivo
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

01.10.'10, Honza Beránek, volby
počet přístupů: 2057
Profil kandidáta do komunálních voleb - KSČM
Komunistická strana měla v dosavadním zastupitelstvu dva zástupce, z toho jednoho i v radě města. Na starostu navrhuje Františka Volmuta.

**KANDIDÁTKA KSČM Volyně
1. František Volmut
2. Josef Capůrka
3. Marie Kroupová
4. Miroslav Vognar
5. Anna Pecková
6. Lubomír Soukup
7. Jiří Scheinost
8. Miroslav Věženský
9. Vladimír Bízek
10. Jindřich Lenc
11. Pavel Drabeš
12. Josef Holák
13. Pavel Kovačič
14. Václav Kučera
15. Karel Novák**ODPOVĚDI NA PŘEDVOLEBNÍ ANKETU VOLYNE.INFO (odpovídá František Volmut)

1) Jakou variantu přeložky I/4 osobně preferujete? Která je podle vás reálná? Jsou nějaké alternativy a jsou na stavbu vlastně prostředky?
Osobně preferuji modrou variantu – pod Andělíčkem se sypaným tunelem. Jedná se o variantu, která je ze dvou reálných ta lepší, protože jde mimo zastavěnou část města a není nutné bourat žádný dům. Tato varianta je schválená ZM a doporučuji ji zapracovat do nového územního plánu města Volyně. Zatím na ni nejsou finanční prostředky.

2) Má mít podle vás město nějaký vliv na to, co se bude dít ve škole v přírodě?
Škola v přírodě je v soukromém vlastnictví. Město má tedy omezené možnosti ovlivňovat dění v tomto areálu.

3) Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Kde na ně chcete vzít peníze?
Mimo již zmíněné přeložky považuji za prioritní rekonstrukci Dobřanovské ulice a dokončení akcí na Hradčanech a v Nádražní ulici. Důležité je též provést protipovodňová opatření v Žižkově ulici. Na rozpracované akce jsou finance zajištěné z dotací a částečně je spolufinancuje město Volyně. Na ostatní je zajištění financí v jednání.

4) Povodně nejspíše budou v Česku mnohem častější než v minulém století. Považujete protipovodňová opatření ve Volyni za dostatečná? Pokud ne, co byste chtěl/a změnit?
V současné době je zpracován návrh protipovodňových opatření, který je k dispozici na MěU ve Volyni. Tento návrh je zpracován kvalitně a probíhá připomínkové řízení. Bude nutné zajistit jeho financování a provedení. Některá opatření již byla uskutečněna, např. umístění zpětných klapek.

5) Jak se stavíte k zavádění nových prvků eGovernmentu? Např. podávání žádostí přes internet, elektronické aukce, zveřejňování smluv o veřejných zakázkách, zveřejňování jmenného hlasování zastupitelů a rady města atd? Zasadíte se v případě zvolení za větší otevřenost městského hospodaření?
Jsem pro maximální využití možností internetu při komunikaci s obyvateli města a státními orgány, ale je nutno zajistit možnost přístupu k informacím i pro občany, kteří přístup k internetu nemají, popř. i těm, kteří jej využívat nechtějí.
Jsem pro zveřejňování maximálního množství informací o výběrovém řízení pokud je to v souladu se zákonem. Zveřejňování jmenného hlasování zastupitelů na jednáních zastupitelstva považuji za zbytečné, protože jednání jsou veřejná a každý občan může být hlasování přítomen. Rada města je kolektivní orgán, který se na řešení problémů domlouvá. Zápisy z jednání ZM i RM jsou k dispozici občanům jak v elektronické poště tak i písemné podobě. Pokud někdo jednání RM pravidelně sleduje ví, že drtivá většina usnesení byla v minulém období přijata jednomyslně.

6) Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Práci odcházejícího vedení města hodnotit nebudu, protože jsem byl jeho členem. Naši práci musí zhodnotit občané města. Pokud mohu poukázat na některé akce a opatření zajišťovaná v minulém volebním období byly by to: opětovné založení Technických služeb města, konsolidace situace v Muzeu Volyně a jeho následná integrace s Kulturním střediskem, zajištění dotací na opravy vodovodů a kanalizací, komunikací, na zajištění protipovodňových opatření, vybavení dětských hřišť, odbahnění Skalky atd. ve výši 100 mil. Kč za volební období.
Důležité je též to, že se čerpaly nejen ve Volyni, ale i v Černěticích, Starově i Zechovicích. Nepodařila se celá řada úkolů vlivem objektivních i subjektivních důvodů. Nebyl dopracován a schválen nový územní plán Města, připravit a realizovat smuteční síň na Malsičce, zrealizovat nový sběrný dvůr atd.

7) Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Udržení čistoty ovzduší ve městě, rekonstrukce koupaliště, zlepšení služeb ve městě, lepší využití stávajících rekreačních zařízení ve městě v době rekreací a jejich účinnější propagace. Důležitá je i větší propagace krás města a okolí.

8) Jste spokojeni, jak funguje koupaliště pod novým nájemcem? Případně kde vidíte rezervy?
Jsem spokojen.

9) Jak s odstupem času hodnotíte personální změnu na postu ředitele muzea a můžete zhodnotit současné fungování muzea?
Velmi pozitivně. Postupně jsou odstraňovány nedostatky v evidenci i uložení exponátů. Dochází i k restaurování některých mistrovských děl (podle finančních možností). Zvýšila se intenzita práce, zvětšila se přístupná výstavní plocha a je více akcí.

10) Už jste vedli nějaká jednání s případnými koaličními partnery? S kým byste do koalice v žádném případě nešli?
Jednání s partnery povedeme až po volbách. Ve volebním programu máme, že podpoříme realizaci akcí a opatření směřujících k rozumnému rozvoji města (bez znečišťování prostředí), zvýšení zaměstnanosti, rozvoji zájmových organizací, ke zlepšení infrastruktury města. Při hodnocení prospěšnosti vždy budeme preferovat prospěch většiny.

11) Je podle vás Volyně město, kde se dobře žije mladým rodinám s malými dětmi? (prosíme o konkrétní důvody proč)
Podle mých informací se mladým rodinám které mají byt a práci žije ve Volyni dobře. Oceňují klid, zdravé životní prostředí, dostatek dětských hřišť. Bohužel pracovních příležitostí je ve Volyni málo. Není dostatek stavebních parcel. Je silný provoz motorových vozidel ve městě a jsou nevyhovující chodníky pro maminky s kočárky.

12) Bude vaše strana respektovat pořadí, které urči voliči preferenčními hlasy?
Ano, vždy jsme respektovali.

13) Kde je možné najít program, se kterým jde vaše strana/sdružení do voleb v našem městě?
Volební program dostanou voliči do poštovní schránky a je k dispozici na www.kscm.cz


**VOLEBNÍ PROGRAM:
stahujte z: www.kscm.cz

autor: Honza Beránek
datum: 01.10.'10
Diskuse na téma: Profil kandidáta do komunálních voleb - KSČM

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |