volyne.info
homepage
pondělí,
svátek má René
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

01.10.'10, Honza Beránek, volby
počet přístupů: 3065
Profil kandidáta do komunálních voleb - ČSSD
Sociální demokraté získali v minulých volbách dva zastupitelské mandáty a zasedali i v městské radě. Kandidátem na starostu je krajský zastupitel Václav Valhoda.

**KANDIDÁTKA ČSSD Volyně
1. Václav Valhoda
2. Petr Holoubek
3. Pavel Litoš
4. Marie Náhlíková
5. Martin Hejduk
6. Olga Holoubková
7. Jana Litošová
8. Marie Lienauová
9. Michal Wostrý
10. František Hynek
11. Miloslav Valhoda
12. Jaroslav Hodánek
13. Josef Hůda
14. Drahoslava Holečková
15. Karel Kadlec


**ODPOVĚDI NA PŘEDVOLEBNÍ ANKETU VOLYNE.INFO

Nejprve, než zodpovíme níže položené otázky, chtěli bychom zdůraznit to, že komunální volby nejsou o politice, ale o lidech a spolupráci mezi nimi. Komunální volby nejsou anonymní, volíme zástupce známé z běžného občanského života.

Naše kandidátka je složena ze spoluobčanů, kteří vyznávají filozofii solidárnosti, lidskosti a z toho vyplývající svobody pro všechny.

Nechceme žít v komunitě individualistů, kde sobectví a prospěchářství tvoří skupinu "vítězů", a kde "neúspěch" je penalizován.
My podporujeme společenství, které rozvíjí soudržnost, spolupráci a dobré mezilidské vztahy, a kde jsou při rozhodování používány demokratické metody (referendum, ankety, vzájemné besedy - rozhodování není pouze privilegiem 5 či 15 zvolených osob).

Proto nejenom z ekonomických důvodů je pro nás důležité, aby město bylo správcem a poskytovatelem základních služeb občanům (voda, teplo, technické služby, sběrný dvůr a komunální odpad, lesy, městské byty) a jeho správa a hospodaření byly co nejvíce průhlednými. Více se dozvíte v článku o Technických službách - www.volyne.info/volby/cssd.pdf.

1) Jakou variantu přeložky I/4 osobně preferujete? Která je podle vás reálná? Jsou nějaké alternativy a jsou na stavbu vlastně prostředky?
Preferujeme trasu přeložky „pod Andělíčkem“ se zasypaným zářezem (trasa schválená zastupitelstvem města v r. 2009). O její výstavbě však chceme nechat rozhodnout obyvatele města formou veřejného referenda.
Další realizovatelnou variantou je trasa „stabilizovaná“ vedoucí ulicí Nádražní a dále mezi koupalištěm a zahradnictvím. Její realizace však povede k demolici 8 – 10 domů a výrazně naruší poklidný život všech obyvatel této části města.
Třetí variantou je ponechání stávající trasy středem města. Průzkumem této varianty se zabývalo sdružení Volyně v Dolyně.
Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou reálné pouze tyto uvedené varianty. O prostředcích na stavbu rozhoduje vláda a poslanecká sněmovna parlamentu České republiky.
Námi podporovaná varianta je podmíněna uschováním silnice pod Andělíčkem do zasypaného zářezu, který bude zatravněn a osázen stromy a nenaruší přístup ke kapličce a pohled na tuto dominantu města. Tato varianta dále sníží hluk a emise ve městě, uleví obyvatelům bydlícím na náměstí a v bezprostřední blízkosti stávající komunikace. Dále zvýší bezpečnost občanů (zvláště dětí a seniorů) a neodvede dopravu zcela mimo město.

2) Má mít podle vás město nějaký vliv na to, co se bude dít ve škole v přírodě?
Areál je soukromým vlastnictvím. Proto město může a bude podporovat aktivity vlastníka, které jsou v souladu s právním řádem České republiky a územním plánem města Volyně.

3) Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Kde na ně chcete vzít peníze?
Za infrastrukturu města se považují vodovodní a kanalizační sítě, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Nejprve je nutné provést opravy podpovrchové sítě, tedy rekonstruovat vodovodní a kanalizační síť a rozvody veřejného osvětlení. Teprve poté chceme přistoupit k opravě povrchů komunikací, chodníků a obnově zelených ploch.
Prioritně tímto způsobem budeme rekonstruovat ulici Dobřanovská. Dále je prioritou revitalizace náměstí Svobody.
Rekonstrukce infrastruktury města budeme hradit formou dotací a grantů.

4) Povodně nejspíše budou v Česku mnohem častější než v minulém století. Považujete protipovodňová opatření ve Volyni za dostatečná? Pokud ne, co byste chtěl/a změnit?
Protipovodňová opatření nejsou dostatečná a je nutné se poučit z povodňových škod. Je zpracována studie protipovodňových opatření. Za jeden z našich úkolů považujeme realizaci těchto opatření s pomocí dotací a grantů (tj. vyčištění koryta řeky a potoků, opravy břehů, regulace vodního toku a oprava a úprava kanalizační sítě).

5) Jak se stavíte k zavádění nových prvků eGovernmentu? Např. podávání žádostí přes internet, elektronické aukce, zveřejňování smluv o veřejných zakázkách, zveřejňování jmenného hlasování zastupitelů a rady města atd? Zasadíte se v případě zvolení za větší otevřenost městského hospodaření?
Jsme pro maximální otevřenost a poskytování veškerých informací dle platných zákonů. Podporujeme veřejné besedy a řešení sporných otázek veřejným referendem.

6) Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Po letech stagnace se současnému vedení města podařily výrazné úspěchy v hospodaření s obecním majetkem a v získávání dotací pro obnovu města. Např. rekonstrukce místního rozhlasu, zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce ulice Čelakovského, vyčištění a oprava hráze nádrže Skalka, nově vybudovaný vodovod a kanalizace v lokalitě za nádražím a na Hradčanech, vybudování vodovodního přivaděče a rozvodů v obci Zechovice, oprava komunikací po povodních v obcích Černětice, Račí, Zechovice, Starov a ve Volyni, oprava koupaliště, rozšíření kapacity mateřské školky a rekonstrukce kuchyně školky, atd.
Současné vedení města dále připravilo i výstavbu sběrného dvora a již probíhá schvalovací řízení k přidělení dotace.

7) Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Především propagací města a navýšením rozsahu poskytovaných služeb. Rozvíjet kulturní a sportovní aktivity, ubytování a pohostinství. Navázat na historický, kulturní a přírodní potenciál města. Zajistit čisté prostředí ve Volyni a okolí a na našem rozvoji spolupracovat v rámci celého mikroregionu. Zkvalitňovat provoz a vybavenost informačního střediska.

8) Jste spokojeni, jak funguje koupaliště pod novým nájemcem? Případně kde vidíte rezervy?
Ano. Koupaliště se rozvíjí a funguje dobře. Avšak město Volyně musí pokračovat v dalších úpravách - oprava vany koupaliště a obnova původní terasy nad stávajícími kabinami.

9) Jak s odstupem času hodnotíte personální změnu na postu ředitele muzea a můžete zhodnotit současné fungování muzea?
Změnu hodnotíme kladně a chválíme současný program muzea. Muzeum nyní řádně plní své poslání.

10) Už jste vedli nějaká jednání s případnými koaličními partnery? S kým byste do koalice v žádném případě nešli?
Citujeme větu z našeho programu: „Komunální volby nejsou bojem mezi stranami, jsou o spolupráci ve prospěch obyvatel města.“
Budeme spolupracovat s poctivými a pracovitými lidmi.

11) Je podle vás Volyně město, kde se dobře žije mladým rodinám s malými dětmi? (prosíme o konkrétní důvody proč)
Věříme, že ano (Volyně zajišťuje veškerou občanskou vybavenost). Proto tu žijeme a chceme hájit zájmy města. K podpoře mladých rodin chceme zajistit podmínky pro bytovou výstavbu. Pro bezpečnost dětí chceme vytěsnit dopravu z centrálních částí města. Podporujeme sportovní a spolkové činnosti zaměřené na práci s dětmi a mládeží.

12) Bude vaše strana respektovat pořadí, které urči voliči preferenčními hlasy?
Ano.

13) Kde je možné najít program, se kterým jde vaše strana/sdružení do voleb v našem městě?
Náš program je k dispozici na tomto odkazu www.volyne.info/volby/cssd.pdf


**VOLEBNÍ PROGRAM:
stahujte z: www.volyne.info/volby/cssd.pdf
autor: Honza Beránek
datum: 01.10.'10
Diskuse na téma: Profil kandidáta do komunálních voleb - ČSSD

počet příspěvků v diskusi: 10 (poslední v 20:20 11.10.'10)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |