volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Ivo
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

01.10.'10, Honza Beránek, volby
počet přístupů: 1786
Profil kandidáta do komunálních voleb - KDU-ČSL
Tři zastupitele a jednoho radního získali křesťanští demokraté v dosavadním volebním obdobím. Do roku 2014 by ve starostovském křesle nejradši viděli Františka Staňka.

**KANDIDÁTKA KDU-ČSL Volyně
1. František Staněk
2. Václav Jirsa
3. Vítězslav Režný
4. František Vilánek
5. Bohumil Pešek
6. Marie Doulová
7. Luboš Koudelka
8. Anna Poncová
9. Robert Carda
10. Růžena Martanová
11. Bohumír Bouška
12. Marie Dvořáková
13. Marie Pešková
14. Veronika Vilánková
15. Jiří Jůzek


**ODPOVĚDI NA PŘEDVOLEBNÍ ANKETU VOLYNE.INFO (odpovídá František Staněk)

1) Jakou variantu přeložky I/4 osobně preferujete? Která je podle vás reálná? Jsou nějaké alternativy a jsou na stavbu vlastně prostředky?
Preferuji „přeložku“ „Za Andělíčkem“, případně jinou mimo Volyni. Ale současně jsem přesvědčen, že každá z variant je lepší než současný stav. Je skutečností, že s velkou pravděpodobností mohla být „přeložka“ již realizována, nebýt kontraproduktivních postojů „radnice“ a dotčených spoluobčanů. Tím by minimálně 2/3 problémů úplně zmizelo a u zbytku by se situace oproti stávajícímu stavu opět minimálně o 50% zlepšila. Dnes je situace taková, že na postoji budoucích zastupitelů, kteří vzejdou z těchto komunálních voleb, vůbec nezáleží (tedy i položená otázka je z pohledu blížících se voleb irelevantní), neboť se v nejbližších dvou volebních období žádná stavba realizovat nebude a budou-li mít budoucí zastupitelé např. za 8, 12 nebo 16 let na „přeložku“ jiný názor, není nic jednoduššího, než změnit územní plán Města Volyně (proces na cca 1 rok) a poté se musí realizovat stavba (přeložka) v souladu s územním plánem. V současné době není nic definitivní a podle vývoje za posledních 21 let, kdy již byly na „stole“ postupně tři schválené varianty (zapracované do územního plánu) a zatím to nevypadá, že by mohlo dojít k realizaci. Nyní je samozřejmě hlavním důvodem nedostatek finančních zdrojů, kdy se zastavují již započaté stavby a je nepravděpodobné, že by se nové zahajovaly (mimo havarijních stavů).

2) Má mít podle vás město nějaký vliv na to, co se bude dít ve škole v přírodě?
Vliv Města Volyně na dění ve škole v přírodě vyplývá z platných zákonů ČR (stavební řízení, živnostenské podnikání, ochrana životního prostředí, bezpečnost a zdraví jak obyvatel, tak zaměstnanců, aj.). Je mnoho platných zákonů, které dávají městu (v přenesené působnosti výkonu státní správy) určité pravomoci, jak vstupovat do soukromého podnikání. Ale velmi bych se bránil nadměrnému nadužívání pravomocí města ve vztahu k podnikatelům, protože jsem přesvědčen, že město má m.j. povinnost vytvářet maximálně příznivé podmínky právě pro podnikatele, kteří v konečném důsledku naopak vytváří podmínky pro přijatelný život všech jeho obyvatel.

3) Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Kde na ně chcete vzít peníze?
Opravy infrastruktury jsou samozřejmě nekončící trvalý proces a o majetek je povinnost se starat. Běžný provoz, údržba a opravy jsou financovatelné z běžného rozpočtu města – musí však jít o systematickou a trvalou péči. Nepochybně větším problémem jsou nové investice, a s tím, jak budou ubývat potencionální zdroje z EU, k tomu stále větší zadlužení ČR, bude i pro město do budoucna situace v této oblasti velmi složitá. Přesto se domnívám, bude-li vůle a shoda zastupitelů, dají se finanční prostředky jak cizí (dotace), tak vlastní získat. V nejbližší době by se měla řešit ul. Dobřanovská, pokračovat v akcích na dokončení kanalizací a rozvodů vody ve Volyni i našich obcích, tam kde nejsou řešeny, případně jsou ve špatném technickém stavu. Velký úkol je vyřešit a realizovat nový zdroj pitné vody.

4) Povodně nejspíše budou v Česku mnohem častější než v minulém století. Považujete protipovodňová opatření ve Volyni za dostatečná? Pokud ne, co byste chtěl/a změnit?
Protipovodňová opatření ve Volyni jistě dostatečná nejsou (viz „přeložka I/4“ ve variantě průtahu městem, která se část protipovodňových opatření snažila řešit). Protipovodňová opatření samozřejmě nemůže řešit město. Ale může k řešení přispět svojí aktivní rolí při jejich řešení. Železnice není města, řeka není města, hlavní silnice není města, polnosti okolo řeky nejsou ve většině případů města – přesto se musí město aktivně zapojit do řešení protipovodňových opatření s dotčenými organizacemi a jednotlivci, pokusit se o koordinaci jednotlivých opatření, případně se i spolupodílet na některých z nich.

5) Jak se stavíte k zavádění nových prvků eGovernmentu? Např. podávání žádostí přes internet, elektronické aukce, zveřejňování smluv o veřejných zakázkách, zveřejňování jmenného hlasování zastupitelů a rady města atd? Zasadíte se v případě zvolení za větší otevřenost městského hospodaření?
Jsem jednoznačně za úplnou otevřenost a průhlednost veškerých činností a úkonů činěných městem – město přeci hospodaří s majetkem a penězi všech občanů a ti mají právo na informace, jak se s jejich majetkem nakládá. Žádosti přes internet ano (samozřejmě musí být ponechána možnost i v listinné podobě), elektronické aukce ano, zveřejňování smluv o veřejných zakázkách samozřejmě ano (ale nejenom o veřejných zakázkách), hlasování zastupitelů a rady města – ano. Hospodaření města – povinné a průběžné zveřejňování na i-netu i informačních tabulích města. Zveřejňování některých hlavních údajů je již dnes povinné, o záznamu hlasování jednotlivých zastupitelů se právě zasazovali zastupitelé naší kandidátky a nakonec tento požadavek prosadili. I mně vadí dnešní situace, kdy zastupitel města, pokud chce získat nějaké informace z městského úřadu, musí o ně písemně požádat, a do 30-ti dnů se možná dočká jakési odpovědi – pokud není s odpovědí spokojen, opět musí písemně požádat o doplnění odpovědi – to není normální.

6) Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Hodnocení stávajícího vedení města je obtížné. V obecné rovině může být relativně kladné, když se podařila celá řada stavebních akcí se zapojením dotací, koncepčně se zřídili zpět TS, sloučily se některé činnosti (MěM, MěKS). Na druhé straně se poprvé po16-ti letech začalo na radnici politikařit, opozice byla totálně vyloučena z jakéhokoliv rozhodování, část kompetencí zastupitelstva (veřejné projednávání) se přesunula do pravomocí rady (neveřejné projednávání). Konkrétně rada města schválila stavební akci „Tržnice Volyně“, realizovala výběrové řízení, podepsala smlouvu o dílo a akci zahájila, aniž by měla schválenou v rozpočtu města na tuto akci jedinou korunu. Také problém „Smuteční síně na Malsičce“ nebyl ani za toto volební období dořešen.

7) Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Turistický potenciál Volyně je možno zvyšovat prohlubováním spolupráce soukromých subjektů s městem, a to zásadně ve dvou rovinách. První náročnější je v budování nových turistických příležitostí, více i ve spolupráci s okolními obcemi a případně krajem (částečně se děje) - cyklotrasy, trasy pro pěší, ubytovny, služby pro turisty, infocentra, opravy památek, budování infrastruktury pro odpočinek i aktivní sportovní vyžití, aj.. Jednodušší a levnější je propagace a lepší informovanost potencionálních turistů – jak tuzemských, tak zahraničních – zde se ještě více může angažovat město.

8) Jste spokojeni, jak funguje koupaliště pod novým nájemcem? Případně kde vidíte rezervy?
Koupaliště asi funguje lépe než v minulosti, avšak jeho potenciál je značně omezen jeho stavebně technickým řešením. Bez větších investic lze zvýšit jeho atraktivitu jen omezeně (např. organizováním určitých „akcí“, případně dovybavením drobnými doplňky pro děti i dospělé). Bez podrobného ekonomického rozboru se nelze vyjadřovat k případným investičním řešením.

9) Jak s odstupem času hodnotíte personální změnu na postu ředitele muzea a můžete zhodnotit současné fungování muzea?
Personální změna na postu ředitele muzea jistě našemu muzeu neuškodila. Problémem pro mne je, že ke změně došlo ze dvou důvodů, když jedním také byla současná snaha „radnice“ sloučením příspěvkových organizací města ušetřit část finančních prostředků v důsledku jednotného řízení, aj. Skutečností je, že v muzeu pracuje o 2,5 pracovníka více než před reorganizací (plus externisté) a náklady na provoz muzea se nesnížily, ale naopak zvýšily, a to podstatně. Na druhé straně je dnešní skutečností, že kvalita poskytovaných služeb, včetně péče o sbírkové předměty, je dnes na významně vyšší úrovni, než tomu bývalo v minulosti. Určitě k tomuto stavu přispěl nový ředitel muzea a za to mu lze jen poděkovat. Doufám, že pracovní nasazení a elán nového ředitele neopustí, nebude-li v budoucnu dostávat tak vysoké příspěvky jako doposud, protože se domnívám, že i naše město bude v budoucnu nuceno šetřit.

10) Už jste vedli nějaká jednání s případnými koaličními partnery? S kým byste do koalice v žádném případě nešli?
Žádná jednání jsme nevedli. Nešli bychom do koalice s komunisty.

11) Je podle vás Volyně město, kde se dobře žije mladým rodinám s malými dětmi? (prosíme o konkrétní důvody proč)
Jak se ve Volyni žije mladým rodinám s dětmi asi ví nejlépe oni sami a jistě to bude individuelní. Pokud mají rodiče práci ve Volyni, myslím si, že se zde žije lépe než před lety (moderní školka, dostupná hřiště, relativně zdravý vzduch, dostupné základní služby, aj.). Samozřejmě tím, že je Volyně malé město, je hendikepováno v mnoha dalších ohledech v servisu a zábavě pro mladé rodiny i děti, případně ve zdravotní péči. Asi pro mladé bude největším problémem dostupnost bydlení a dostupnost vhodného zaměstnání. V obojím by město mohlo dělat více. Dalším velkým problémem je nepochybně katastrofální stav dopravy v centru města.

12) Bude vaše strana respektovat pořadí, které urči voliči preferenčními hlasy?
To je samozřejmé.

13) Kde je možné najít program, se kterým jde vaše strana/sdružení do voleb v našem městě?
Budeme mít vlastní leták, kde představíme kandidáty na zastupitele. Od programu jsme upustili po zkušenostech z minulých volebních období a napříč politickými uskupeními. Podle zásady „papír snese všechno“ všichni napíší téměř stejné a líbivé slogany (viz“ podpora podnikatelů, rozvoj města, podpora občanských sdružení a zájmových spolků, podpora turistiky, podpora kulturního dědictví, řešení občanské vybavenosti, obecně podpora všeho…) a nakonec část zastupitelů na volební sliby rezignuje (pamatuje-li si je vůbec), či dělá pravý opak. Stačí si přečíst jednotlivé programy před 4-mi, 8-mi, či více lety a porovnat se skutečností. Domnívám se, že ve Volyni se téměř všichni znají a voliči budou volit ty spoluobčany, kterým věří a kteří je budou dobře zastupovat v zastupitelstvu a budou také prosazovat otevřenou, slušnou a nekonfliktní politiku.
autor: Honza Beránek
datum: 01.10.'10
Diskuse na téma: Profil kandidáta do komunálních voleb - KDU-ČSL

počet příspěvků v diskusi: 5 (poslední v 13:15 31.12.'14)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |